Sørlandet sykehus: Pasient innlagt med koronainfeksjon