Ordføreren blir inhabil i skolesak - får veien fire meter fra husveggen

foto