Vil ha synlige resultater av omdisponerte midler

foto