Mener vindkraftvedtak er brudd på menneskerettighetene

foto