Bruker sensorteknologi for å vise ledig kapasitet i bobilhavna

foto