Avhengig av hjelp fra befolkningen:– Integreringen skjer i lokalsamfunnet

foto