Har oppfylt krav om utredning for spredt boligbygging