Ber om kontaktforbud fra sønnen etter trusler

foto