Utsatte nytt boligfelt - vil ha prinsippdebatt om hvem som skal betale for veiene

foto