Kloakk rant ut nær badeplasser – hytteeier vil rydde opp