Må søke dersom hekk erstattes med nytt gjerde

foto