Søkte om 35.000 kroner - fikk 5.000 under tvil

foto