Frykter massenedleggelse av private barnehager etter regjeringens kuttforslag

foto