Vil utsette behandling av Polen-turene - politikerne jobber med alternativt vedtak

foto