Nekter å øke budsjettrammen for ungdomsskolen

foto