Seks av ti vil ha eget sertifikat for de raskeste båtene

foto