Skolehelsetjenesten styrket med over 6 årsverk

foto