Flere barn og unge får diagnoser.

  • Fagfolk kaller det sykeliggjøring.

  • Ungdommen selv sier de leter etter svar – og trygge voksne.

Emma Jakobsson Cassidy (15, t.v.) og Aida Clarke Stavdal (17) tror det er lett for mange ungdommer å kjenne seg igjen en diagnose.