Vil ikke tillate statlige innbyggerhøringer:– Undergraver lokaldemokratiet

foto