Får beholde trimrom: – Øker eiendomsverdien og attraktiviteten