Varsler ulovlighetsoppfølging; - Det er ikke lov å bo i huset