– Vi må gjøre det vi kan for at Lillesand fortsatt skal være attraktivt for Nkom