Ber om plan for sentrumstrær før gravetillatelse kan gis

foto