Målt til gjennomsnittsfart på 182 km/t før kollisjon – mener hastighet ikke var årsak til ulykken

foto