27,3 millioner til renseanlegg for å hindre byggestopp