Sprit og ekstrahjelp redder helgen for smitterammet restaurant

foto