Tørken tvinger bøndene til å avlive kosehestene sine - mange forsvinner den «stille» veien

foto