Administrasjonen anbefaler politikerne å trekke tilbake tillatelse til bobilcamping

foto