Hoper seg opp med pakker:– Det har eksplodert

foto