Fylkesmannen ber om tiltak mot lekkasjer fra skrotmassedeponiet