Ber administrasjonen parkere parkeringshus-planer en gang for alle

foto