Politinatten: Så tynnkledd, eldre mann. Politiet ber om tips

foto