Vil ha kommuneplan også for mennesker med nedsatt funksjonsevne