Dette får du i bot hvis du bryter trafikkreglene i 2020

foto