Av denne flykroppen ville Johnny lage båt – nå selger han den