Kan slette tinglyste båtplasser som var betingelse for byggetillatelse

foto