Vil redusere avgiftsbelastningen til private utbyggingsprosjekter

foto