Søker om uttak av seks millioner kubikkmeter

foto