Nye kriterier for tildeling av boliger - skal ikke lenger forbeholdes eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne

foto