Opphever byggetillatelse til halvferdig turnhall

foto