Skjenkekontrollen ønsker flere vakter: Kontroll viste høyt beruselsesnivå