Sju avvik etter inspeksjon ved kraftverk - varsler tvangsmulkt

foto