Ga statssekretæren skyss til Oslo - viste utfordringene i yrket

foto