Flere gjennomfører - og nå er Agder over landsgjennomsnittet

foto