De unge i Lillesand har lavere lønn enn «normalt»

foto