Øker rammen fra fem til ni millioner, men har ikke råd til busker, benker og nytt dekke

foto