Røykutvikling fra aggregat - vil kunne vedvare i flere timer