Stiller spørsmål om beredskap: Slik svarer ordfører

foto