Skal vitne i rettsak: Har analysert avhøret av Viggo Kristiansen