– Vi har klassekamerater som vet altfor godt hva det vil si å leve i krig